fot. Wacław Bugno 2008

o wsi w mediach – komentarz

    Na stronie Archiwum  prezentujemy (w zakładce Zasób → O wsi w mediach )materiały odnalezione w mediach (prasa, radio, Internet itp.) dotyczące wsi Nowica i Przysłup. Pragniemy z całą stanowczością podkreślić, iż mamy świadomość   niskiego poziomu  niektórych z prezentowanych materiałów. Niestety jest tak, iż część autorów publikuje informacje błędne oraz  nieautoryzowane wypowiedzi mieszkańców wsi.

    Z uwagi na ważność badania dyskursu dotyczącego wsi, zdecydowano o zamieszczeniu na stronach archiwum wszelkich odnalezionych materiałów pojawiających się w przestrzeni publicznej – bez względu na ich poziom i stopień kontaktu z rzeczywistością Nowicką. Zachęcamy do komentowania i dyskusji…

koordynatorka projektu