24

Cmentarz wojenny

 

 

MATERIAŁY WOJSKOWEGO URZĘDU OPIEKI NAD GROBAMI WOJENNYMI OKRĘGU KORPUSU NR 5 W KRAKOWIE

 

 

“Dzieje twórcy. Komórka zajmująca się opieką nad grobami poległych powstała 3.11.1918 r. przy Komendzie Wojskowej. Przejęła kompetencje działającego od 1915 r. Oddziału Grobów Wojennych C.K. Komendy Wojskowej w Krakowie. 17.02.1919 r. jako Wojskowy Urząd Opieki nad Grobami Wojennymi w Krakowie włączona została do Zarządu Budownictwa Wojskowego w Krakowie. Urząd miał prowadzić ewidencję poległych i cmentarzy, zajmować się utrzymaniem grobów oraz pozostałości po poległych. Likwidacja Urzędu nastąpiła 30.12.1922 r., sprawami grobów wojennych zajął się Referat Grobów Wojennych Dyrekcji Robót Publicznych” .

Urząd sporządził między innymi „Fotografie cmentarzy wojennych na terenie Galicji Zachodniej, na Morawach i na Śląsku”. Dokument został zdigitalizowany i udostępniony przez Archiwum Narodowe w Krakowie. Fotografie od 33 do 37 dotyczą cmentarzy wojennych na Przysłupiu.

W naszych zasobach znajdują się jeszcze inne dokumenty tego Urzędu (patrz zakładka dokumenty)

 

Kliknij aby przejść do zasobu