157

Karty ewidencyjne zmarłych żołnierzy…

 

 

KARTY EWIDENCYJNE ŻOŁNIERZY ZMARŁYCH W NOWICY i PRZYSŁUPIU PODCZAS I WOJNY ŚWIATOWEJ. MATERIAŁY WOJSKOWEGO URZĘDU OPIEKI NAD GROBAMI WOJENNYMI OKRĘGU KORPUSU NR V W KRAKOWIE 1914-1923.

 

“Dzieje twórcy. Komórka zajmująca się opieką nad grobami poległych powstała 3.11.1918 r. przy Komendzie Wojskowej. Przejęła kompetencje działającego od 1915 r. Oddziału Grobów Wojennych C.K. Komendy Wojskowej w Krakowie. 17.02.1919 r. jako Wojskowy Urząd Opieki nad Grobami Wojennymi w Krakowie włączona została do Zarządu Budownictwa Wojskowego w Krakowie. Urząd miał prowadzić ewidencję poległych i cmentarzy, zajmować się utrzymaniem grobów oraz pozostałości po poległych. Likwidacja Urzędu nastąpiła 30.12.1922 r., sprawami grobów wojennych zajął się Referat Grobów Wojennych Dyrekcji Robót Publicznych” .

Urząd sporządził między innymi karty ewidencyjne zmarłych żołnierzy oraz  „Fotografie cmentarzy wojennych na terenie Galicji Zachodniej, na Morawach i na Śląsku”.

Dokument został zdigitalizowany i udostępniony przez Archiwum Narodowe w Krakowie. Karty ewidencyjne od 262 do 269 dotyczą Nowicy.

Przejdź do fotografii cmentarzy wojennych

Przejdź do serwisu szukajwarchiwach.pl Przysłup

Przejdź do serwisu szukajwarchiwach.pl Nowica

 

 

 

123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133-1 133 134-1 134 135-1 135 136-1 136 137 139 140 141 142 143 144 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157157 156 155 154 153 152 151 150 149 148 147 146 144 143 142 141 140 139 137 136 136-1 135 135-1 134 134-1 133 133-1 132 131 130 125 126 127 128 129 124 123