rzemieslnicy

Rzemieślnicy Ludowi Beskidu Niskiego

“Polsko-słowacka publikacja wydana przez Stowarzyszenie Pogranicza w ramach mikroprojektu pt. “Łączą nas wspólne tradycje” zawiera informacje o rzemiośle ludowym regionu gorlicko – preszowskiego. Wspominane są tam zanikające zawody i pasje, odziedziczone po przeszłych już pokoleniach, przekazywane synom przez ojców, ocalałe od zapomnienia. Album promuje kulturę ludową Beskidu Niskiego, przybliża oraz przekazuje informacje o aktualnie działających w regionie gorlickim i okolicach Bardejowa rzemieślnikach ludowych” za: (zobacz)

(Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa za pośrednictwem Euroregionu “Tatry” w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska – Republika Słowacka 2007-2013)

W albumie znajdują się fotografie Roberta Huka oraz dwa wywiady z łyżkarzami: Panem Stefanem Romanykiem i Piotrem Michniakiem

Tytuł: Rzemieślnicy ludowi Beskidu Niskiego, wyd. Stowarzyszenie Pogranicza, ss. 88, Gorlice 2010, nakład: 1.000 egzemplarzy

Przejdź na stronę wydawcy: Stowarzyszenia Pogranicza

Przejdź na stronę fotografa Roberta Huka i zobacz fotografię łyżkarzy