Projekt Archiwum Etap 1.

 

 

 

JAKI JEST CEL PROJEKTU?

Celem projektu jest ochrona i promocja dóbr dziedzictwa kulturowego – w tym także kultury łemkowskiej – poprzez stworzenie Cyfrowego Archiwum Społecznego Nowicy-Przysłupia przy zaangażowaniu: mieszkańców wsi, osób przyjezdnych i wolontariuszy ze wsią związanych oraz członków stowarzyszeń działających na terenie wsi.

Działania te mają charakter długoterminowy.

Ich realizacja nie jest możliwa bez bezinteresownej pomocy ludzi dobrej woli

CO KONKRETNIE ZROBIMY W RAMACH ETAPU 1?

W Etapie 1. planujemy: przeprowadzenie wstępnych badań terenowych  (zebranie, ewidencjonowanie i zdigitalizowanie archiwaliów audiowizualnych, dokumentacyjnych i ikonograficznych), przeprowadzenie wstępnych kwerend. Wyniki naszych działań zaprezentujemy na naszej stronie internetowej.

Po realizacji projektu materiały archiwalne będą bezpłatnie dostępne; powstanie określona ewidencja, która przyczyni się do łatwego udostępniania i wiedzy o materiałach archiwalnych.