szkolenie (4)

Rozwój Fundacji Memo

Fundacja Memo wspierająca działania Archiwum Nowica Przysłup (to z jej ramienia starać się będziemy o pozyskiwanie środków na działania, w tym w przyszłości przede wszystkim zakup profesjonalnego skanera) otrzymała wsparcie finansowe z Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich  Małopolska Lokalnie, Gminy Miejskiej Kraków oraz Województwa Małopolskiego. Projekt miał na celu profesjonalizację organizacji, lepsze zaspokojenie potrzeb osób, na rzecz których działa Fundacja a także podniesienie kompetencji i umiejętności jej wolontariuszy. Głównym celem projektu był zatem rozwój organizacji pozarządowej, polegający na:
1. Zwiększeniu możliwości i jakości pracy w zakresie ewidencji i archiwizacji archiwaliów dzięki zakupowi nowego sprzętu komputerowego i szkoleniu z zakresu „Otwartego Systemu Archiwizacyjnego OSA”.
2. Poszerzeniu działalności o możliwość prowadzenia dokumentacji audio-wizualnej dzięki zakupowi nowego sprzętu (laptop o wysokich parametrach, mobilny rejestrator dźwiękowy, mikrofon zewnętrzny) oraz szkolenia z zakresu „Historii mówionej” , w tym :
a) prowadzenia nagrań z obszaru historii mówionej
b) tworzenia filmów dokumentujących historie związane z depozytariuszami niematerialnego dziedzictwa kulturowego.
3. Zwiększeniu bezpieczeństwa danych cyfrowych dzięki zakupowi dodatkowego dysku zewnętrznego

fot. Regina Pazdur

szkolenie (1) szkolenie (2) szkolenie (4) szkolenie (5) szkolenie (6)

loga